Thai  Thai

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 244 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน เป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งสิ้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 960 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมปลูกถั่วและผักบางชนิด ผลผลิตไม่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ กระทั่งปี พุทธศักราช 2522 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ มีการส่งเสริมด้านอาชีพ พืชพันธุ์ ผัก และผลไม้เมืองหนาว

อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บรรยากาศเงียบสงบ เดินทางประมาณ 1 ชม 40 นาที สิ่งที่น่าสนใจคือ ทิวทัศน์ของป่าสนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แวดล้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปากะญอ กิจกรรมที่นิยม คือ ดูนกที่หายาก ปั่นจักรยาน ชมทะเลหมอกยามเช้า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และถ่ายรูปธรรมชาติสวยๆ ในช่วงระหว่างกลางเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ดอกซากุระเมืองไทย หรือต้นนางพญาเสือโครงจะเบ่งบาน พร้อมกับดอกสาลี่ดอยขาวแปลกตา ลองแวะมาชมหรือถ้ามีโอกาสได้มาพักที่นี่ก็จะได้บันทึกภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว อาทิ บ๊วย พลับ พลัม สาลี่ ฯลฯ ฟาร์มปศุสัตว์ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ชมป่าสนสองใบ เป็นป่าสนธรรมชาติ มีกล้วยไม้ป่าและนกประจำถิ่นหลายชนิด เส้นทางที่ 2 ชมป่าสนสามใบ มีพรรณป่าไม้และนกหายากหลายชนิด

 

Thai English Indonesia Israel Australia Malaysia Arab Hungary Czech Brazil Finland Sweden Norway Belgium Denmark Netherlands Poland Portugal Spain France Italy Germany Russia Turkey VietNam China Korea Japan Switzerland Romania
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com